Aktivitetskalender


Aktivitetskalender


Generalforsamling 2020

Lørdag den 30. maj kl. 11.00 på restaurant Nordstjernen, Blokhus

Indkaldese udsendes i god tid.


På grund af Corona situationen forsøges generalforsamlingen 2020 afholdt digitalt.

Der er udsendt informationsmail til alle medlemmer. Hvis den ikke er modtaget bedes man kontakte formanden.
Flisning af grene 2020

Medio juni

Se afsnittet "Flisning af grene" under "Interne forhold"Hybenroser


Hybenroser er en invasiv art der ikke er en naturlig vækst i Danmark.


Den breder sig uhæmmet og kvæler megen anden vegetation. Derfor opfordres de enkelte grundejere til at bekæmpe den mest muligt på deres egen grund.


Bestyrelsen er desuden opmærksom på om hybenroserne breder sig for meget på fællesarealerne.


Bekæmpelse er dog meget vanskeligt, men nationalt har man "erklæret hybenrosen krig", så vi ser frem til at man på et tidspunkt kommer med en bekæmpelse vejledning der er økonomisk og arbejdsmæssigt overkommelig.